Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Prowadzę sprawy z zakresu prawa opiekuńczego dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów z dzieckiem. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi są szczególnie delikatne z uwagi na konieczność uwzględniania na każdym ich etapie dobra dziecka.

W ramach opisanych powyżej spraw udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi. Posiadam również praktykę w prowadzeniu postępowań mediacyjnych oraz ugodowych. Dobre przygotowanie sprawy pozwala na szybkie i skuteczne przeprowadzenie jej przed sądem. Pomagam opracować i wdrożyć rodzicielski plan wychowawczy.