Zwolnienia pracownicze

W ramach praktyki zawodowej bardzo często prowadzę sprawy Klientów indywidualnych którzy zostali niesłusznie zwolnieni z pracy. Kodeks pracy określa precyzyjnie warunki na jakich pracodawca może zwolnić pracownika. W razie przekroczenia granic prawa pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy a sprawę ocenia sąd rejonowy.

Prowadzę profesjonalne porady prawne dla osób które nie zgadzają się z decyzją o zwolnieniu. W przypadku stwierdzenia przez sąd, iż doszło do naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, pracownik może liczyć na odszkodowanie lub na przywrócenie do pracy. Każda sprawa jest analizowana indywidualnie. Każdy Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie prawne oraz wyczerpującą informację w swojej sprawie.

W przypadku woli wytoczenia procesu sądowego zajmuję się przygotowaniem pozwu, złożeniem go w sądzie oraz uczestnictwem w rozprawach.