Zwolnienia pracownicze

W ramach praktyki zawodowej bardzo często prowadzę sprawy Klientów indywidualnych którzy zostali niesłusznie zwolnieni z pracy. Kodeks pracy określa precyzyjnie warunki na jakich pracodawca może zwolnić pracownika. W razie przekroczenia granic prawa pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy a sprawę ocenia sąd rejonowy.

Prowadzę profesjonalne porady prawne dla osób które nie zgadzają się z decyzją o zwolnieniu. W przypadku stwierdzenia przez sąd, iż doszło do naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, pracownik może liczyć na odszkodowanie lub na przywrócenie do pracy. Każda sprawa jest analizowana indywidualnie. Każdy Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie prawne oraz wyczerpującą informację w swojej sprawie.

W przypadku woli wytoczenia procesu sądowego zajmuję się przygotowaniem pozwu, złożeniem go w sądzie oraz uczestnictwem w rozprawach.

Na moim blogu prawniczym poświęcam tej tematyce wiele artykułów. Znajdziecie w nich Państwo szersze omówienie szczegółowych zagadnień związanych z tematyką zwolnień pracowniczych. Oprócz tradycyjnych wpisów znajdziecie Państwo także publikacje wideo. Prawo pracy przewiduje wiele wyjątków od zasad ogólnych dlatego w każdym przypadku należy indywidualnie ocenić szanse pracownika na pomyślne załatwienie sprawy. Proces sądowy jest skomplikowany i wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa pracy ale także samej procedury sądowej. Prawo pracy jest jednak szczególną gałęzią prawa, gdzie generalnym założeniem jest ochrona pracownika. Nie zmienia to jednak faktu, że do każdej sprawy sądowej należy się dobrze przygotować aby uniknąć negatywnych konsekwencji w razie przegrania sprawy, takich jak np. konieczność pokrycia kosztów procesu.

Każda sprawa przed zleceniem jej prowadzenia mojej Kancelarii jest wnikliwie analizowana pod kątek oceny ryzyka oraz ewentualnych problemów natury procesowej lub faktycznej. Klient musi mieć pełną świadomość z czym jest związany proces sądowy oraz jak przebiega.