Reprezentacja przed komornikami

Po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego strona przegrywająca proces zobowiązana jest do zapłaty. W razie braku dobrowolnej spłaty należności nie pozostaje nic innego jak wszczęcie i prowadzenie egzekucji komorniczej. Na tym etapie postępowania cywilnego pomoc prawnika bywa nieodzowna.

W ramach pomocy prawnej Klient ma zapewnione wsparcie merytoryczne  i oraz formalne. Nadzór nad prowadzoną egzekucją pomaga na szybsze zaspokojenie należności oraz odciąża Klienta z obowiązku kontaktu z komornikiem.