Sprawiedliwe kwoty odszkodowań

Bardzo często ubezpieczyciele zaniżają kwoty odszkodowań a osoby poszkodowane nie wiedzą, że tak naprawdę powinni dostać więcej. Niewiedza poszkodowanych jest skrzętnie wykorzystywana przez firmy ubezpieczeniowe, które często stawiają swój własny interes ponad interesem ubezpieczonego. Aby uzyskać sprawiedliwą kwotę odszkodowania często trzeba wytoczyć sprawę sądową, bowiem tam właśnie, na podstawie opinii biegłego sądowego możemy otrzymać sprawiedliwą kwotę odszkodowania.

Prowadząc praktykę prawniczą kładę nacisk na wsparcie prawne dla osób poszkodowanych oraz reprezentuję ich w trakcie procesów sądowych. Moja pomoc polega na bieżącym doradztwie prawnych a także na opracowaniu pełnej dokumentacji prawnej, skierowaniu sprawy do sądu i prowadzenie jej do prawomocnego rozstrzygnięcia.