Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

W zakresie dziedziczenia po zmarłym spotykamy się dwoma rodzajami dziedziczenia: z ustawy oraz z testamentu. Obydwa te zagadnienia kierują się swoistymi reżimami prawnymi i zachodzą pomiędzy nimi istotne różnice. Odpowiednia analiza sytuacji Klienta pozwala na określenie ryzyka dziedziczenia długów i umożliwia maksymalną minimalizację wszelkich zagrożeń z tym związanych.

Podczas porad prawnych w Kancelarii udzielam pełnej informacji na temat wszelkich aspektów związanych z dziedziczeniem. Skomplikowana materia prawa spadkowego stanowi często barierę dla Klientów, którzy bez fachowej pomocy nie są w stanie należycie pokierować swoimi sprawami, narażając się niejednokrotnie na negatywne skutki prawne. Pomoc którą oferuję ma na celu zapobieganie takim sytuacjom.