Dziedziczenie długów

Spadek kojarzy nam się zwykle z majątkiem, który możemy otrzymać po śmierci danej osoby. Czasami jednak rzeczywistość okazuje się zgoła inna bowiem nasz spadkodawca pozostawił po sobie jedynie długi. Sytuacja spadkobiercy odnośnie jego odpowiedzialności za długi spadkowe kształtuje się odmiennie w zależności czy spadek przyjął czy nie.

W razie przyjęcia spadku spadkodawca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. W zależności jednak od sposobu przyjęcia spadku, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do wartości spadku bądź nie będzie ograniczona w ogóle. W tej drugiej sytuacji, spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem.

W ramach bieżącej pomocy prawnej zajmuję się doradztwem w zakresie problematyki związanej z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Uzyskanie fachowej porady prawnej pozwala na uniknięcie poważnych niekiedy konsekwencji prawnych i finansowych, które mogą rzutować na całe nasze życie.