Odszkodowania z wypadków drogowych

Odszkodowania z wypadków komunikacyjnych najczęściej związane jest z uzyskaniem należności z OC sprawcy. Z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku możemy dochodzić m.in. zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, renty, utraconych dochodów. Oferuję kompleksową analizę sprawy oraz możliwość uzyskania pełnej rekompensaty poniesionych strat. W ramach współpracy praktyki prawniczej pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Pomoc polega na pełnym wsparciu prawnym w przygotowaniu  procesu dochodzenia odszkodowania. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych niejednokrotnie doznają uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz uszczerbku na zdrowiu. Za powyższe straty można domagać się stosownej rekompensaty pieniężnej. Można także dochodzić utraconych korzyści, które poszkodowany osiągnąłby gdyby nie wypadek.