Dochodzenie zapłaty od dłużników

W ramach świadczonej pomocy prawnej Klient może zlecić sporządzenie wezwania do zapłaty, które opatrzone pieczęcią Kancelarii i podpisem profesjonalnego pełnomocnika wysyłane jest do dłużnika. Taka oficjalna forma komunikacji powoduje lepszy efekt psychologiczny i sprawia, iż wierzyciel musi się liczyć z tym, że skoro sprawę w swoje ręce bierze prawnik to z pewnością będzie się starał doprowadzić ją do końca.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest także obligatoryjnym elementem sądowego dochodzenia należności. Zawsze bowiem przed złożeniem pozwu w sprawie należy wezwać dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.