Kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym

Wraz ze wszczęciem egzekucji komornik dokonuje szeregu czynności w celu ściągnięcia długu. Jedną z nich jest zablokowanie rachunku bankowego dłużnika. Obok egzekucji z wynagrodzenia za pracę, emerytury czy z nieruchomości, właśnie zajęcie wierzytelności  z rachunku bankowego jest jednym z najczęstszych sposobów prowadzenia egzekucji przez komornika. W tym wszystkim dla dłużnika ważne jest to, że komornik nie może zablokować wszystkich pieniędzy. Istnieje bowiem kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym.

Na polecenie komornika bank musi zablokować środki dłużnika znajdujące się na jego rachunkach bankowych. Może to skutkować tym, że nie będzie możliwości wypłaty pieniędzy z bankomatu ani nie będziemy mogli zapłacić za nasze zakupy kartą. Bank przekazuje zablokowane środki do komornika, który następnie przekazuje je na poczet prowadzonej egzekucji. Wszystkie czynności komornik dokonuje w oparciu o tytuł wykonawczy czyli najczęściej prawomocne orzeczenie sądu. Niestety często bywa tak, że od blokady konta do oficjalnego poinformowania dłużnika o tym fakcie upływa kilka dni.

Mimo wszystko, pewna kwota musi zostać u dłużnika na koncie. W roku 2019 kwota ta wynosi 1687,50 zł. Odpowiada to trzem czwartym minimalnego wynagrodzenia. Limit ten musi zostać nietknięty przez komornika. Nie wolno mu zabrać ani grosza więcej. W razie ściągnięcia całości i wyczyszczenia naszego konta do zera, przysługują nam środki prawne aby doprowadzić do zwrotu tych pieniędzy.

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej zawiadomić komornika o zaistniałej sytuacji oraz wezwać go do uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Jeśli komornik odmówi uchylenia zajęcia wówczas powinniśmy złożyć skargę na czynności komornika. Składa się ją w terminie 7 dni od dnia w której dowiadujemy się o czynności. Skargę kierujemy do sądu ale za pośrednictwem komornika który zajął nam konto. Skargę należy opłacić. Wysokość opłaty wynosi 100 zł.

W sytuacji kiedy przepadł nam 7 dniowy termin lub nie mamy środków finansowych na pokrycie opłaty, naszą skargę możemy skierować do prezesa sądu przy którym działa komornik. Taka skarga nie podlega opłacie. Prezes sądu nadzoruje pracę i czynności komornika a także ocenia rzetelność prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego.