Alimenty jeszcze przed wyrokiem

Jakiś czas temu odwiedziła nas Pani, która znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Postanowiła nie korzystać z profesjonalnego pełnomocnika w rozwodzie i sama napisała pozew według jednego ze wzorów, które możemy znaleźć w Internecie. W pozwie o rozwód klientki, było żądanie 1000zł alimentów na dwójkę małoletnich dzieci. Nie dołączono jednak wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, a mąż postanowił, że bez wyroku płacił nie będzie… i tak klientka od 5 miesięcy nie otrzymuje alimentów na córki…

Historia wyglądała tak: mąż postanowił się rozwieźć, oficjalna wersja niezgodność charakterów, mniej oficjalna zakochał się… . Niestety nowe życie chyba słono go kosztuje, bo od chwili wyprowadzki ze wspólnego mieszkania nie dał klientce ani złotówki na utrzymanie córek… .

Jak zapewne już Państwo się domyślacie, że dzisiejszy tekst będzie dotyczył wniosku o zabezpieczenie alimentów. W pierwszej kolejności należy wskazać kiedy możemy się ubiegać o zabezpieczenie alimentów? O zabezpieczenie alimentów możemy ubiegać się przy sprawie rozwodowej, a także przy odrębnej sprawie o alimenty. Bardzo często małżonkowie podczas rozwodu „wykorzystują” fakt długiego procesu i nie czują się zobowiązani podczas jego trwania do płacenia alimentów na własne dzieci.

Zgodnie z zasadą „lepiej coś zrobić niż później żałować” żądanie wniosku o zabezpieczenie alimentów powinno się znajdować już w petitum pozwu o rozwód bądź pozwu o alimenty. Zabezpieczenie alimentów najczęściej jest potrzebne wtedy, kiedy małżonkowie są w trakcie rozwodu i nie mogą dojść do porozumienia. W naszej praktyce jest to co najmniej 50 procent przypadków…

Zabezpieczenie alimentów to bardzo ważna „instytucja” w kwestii uchylania się od świadczeń alimentacyjnych. Warto wskazać, iż zabezpieczenie alimentów jest tytułem wykonawczym. W praktyce oznacza to możliwość wszczęcia egzekucji. Sąd z urzędu nadaje postanowieniu klauzulę wykonalności. Mając takie postanowienie w „ręku” możemy udać się do komornika w celu wszczęcia egzekucji.

Nie sposób w tym miejscu nie przytoczyć art. Art. 743. § 1. kodeksu postępowania cywilnego:

Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu. W razie zbiegu zabezpieczenia udzielonego przez sąd i organ administracyjny przepisy art. 773 i art. 774 nie mają zastosowania, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w art. 751.

(Czasem komornik to wspaniały motywator dla zobowiązanych do płacenia alimentów)

We wniosku o zabezpieczenie alimentów w pierwszej kolejności musimy wskazać, jakiej kwoty żądamy oraz w jaki sposób żądanie to ma być spełnione. Jeżeli chodzi o samą kwotę powinniśmy w sposób szczegółowy przedstawić na co zostanie ona przeznaczona i jakie potrzeby dziecka zostaną przez nią zaspokojone. Dobrze jest podeprzeć żądanie dowodami: fakturami, paragonami, zaświadczeniem o zarobkach, wskazać koszty utrzymania dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o sposób spełnienia żądania, mowa tu o tym czy alimenty będą płatne do rąk, do którego dnia miesiąca itp.

Pamiętajmy: właściwym jest sąd, gdzie toczy się postępowanie rozwodowe bądź o alimenty.

Sąd taki wniosek rozpoznaje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodniowym od dnia wpłynięcia wniosku do sądu. Jeżeli sąd nie zgadza się na zabezpieczenie alimentów, przysługuje nam zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.