Wskazówki do ustalenia zadłużenia

Wielu moich Klientów decyduje się na współpracę ponieważ chce uregulować swoje sprawy finansowe i zamknąć trudny i bolesny rozdział w swoim życiu. Aby rozpocząć właściwe działania musimy jednak ustalić kilka istotnych rzeczy. Odpowiednie przygotowanie polega na ustaleniu tego ile tak naprawdę mamy długów i skąd one pochodzą. Niestety w Polsce nie ma centralnego rejestru w którym znajdowałyby się wszystkie informacje na temat naszych długów. Z tego powodu musimy podjąć kilka czynności i odszukać te informacje. Niniejszy artykuł przedstawi wskazówki jak sobie z tym poradzić i gdzie szukać informacji o zadłużeniu.

Zgromadzenie dokumentów

Zanim podejmiemy jakieś działania „na zewnątrz” powinniśmy zacząć od samych siebie. Przede wszystkim powinniśmy odszukać dokumenty w których mogą być zawarte informacje dotyczące zadłużenia. Będą to wszelkie umowy które zawieraliśmy, korespondencja zawierająca wezwania do zapłaty, upomnienia, monity, noty obciążeniowe itp. Jest to  dobry start ponieważ gromadząc te dokumenty tworzymy podstawową bazę informacji, która stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych działań.

E-Sąd

Na dalszym etapie sugeruję prostą i niewymagającą wychodzenia z domu czynność polegającą na uzyskaniu dostępu do E-Sądu. Jest to sąd który zajmuje się prostymi sprawami o zapłatę. Rejestrują konto a następnie logując się na nim możemy uzyskać informację o toczących się postępowaniach w których byliśmy pozwani. Z tego sądu chętnie korzysta wiele firm windykacyjnych dlatego warto poświęcić czas na założenie konta. Link do tego jak to wykonać znajduje się tutaj.

Sąd Rejonowy w Elblągu

Oprócz tzw. e-sadu o którym mowa wyżej, drugim co do „wielkości” sądem do którego mogły wpłynąć sprawy dotyczące naszych długów będzie Sąd Rejonowy w Elblągu. Przed tym sądem mogły się toczyć sprawy w których powodami były firmy windykacyjne takie jak BEST czy EasyDebt. Z sądu należy uzyskać informację czy w stosunku do naszej osoby toczyło się jakiekolwiek postępowanie. Można to zrobić w telefonicznie lub pisemnie. W przypadku formy pisemnej warto skorzystać z następującej formułki:

Ja niżej podpisany …. PESEL … wnoszę o udzielenie informacji, czy wobec mojej osoby toczyły się albo toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe przed Sądem Rejonowym w Elblągu wraz z podaniem sygnatur spraw oraz nazw tytułów egzekucyjnych oraz daty ich wydania.

Pismo należy skierować do Wydziału IX i X Sądu Rejonowego w Elblągu na adres ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Sądy okręgowe i rejonowe

Kolejnym krokiem jest również kontakt z sądem ale tym, który był lub jest właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Będą to sądy rejonowe i okręgowe. Sąd Okręgowy będzie właściwy w razie spraw o zapłatę kwoty powyżej 75.000 zł. Lista sądów wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna tutaj. Podobnie jak w przypadku sądu w Elblągu możliwy jest kontakt telefoniczny lub pisemny. Zastosowanie znajdzie także ta sama formułka:

Ja niżej podpisany …. PESEL … wnoszę o udzielenie informacji, czy wobec mojej osoby toczyły się albo toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe przed Sądem Rejonowym/Okręgowym  w …  wraz z podaniem sygnatur spraw oraz nazw tytułów egzekucyjnych oraz daty ich wydania.

BIK i BIG

Ważnym krokiem na drodze do ustalenia naszych zadłużeń jest weryfikacja w rejestrach BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). Zawierają one informacje dotyczące naszych zobowiązań finansowych takich jak pożyczki, kredyty bankowe itp. Trzeba pamiętać, że BIK jest jeden, zaś BIGów jest kilka, z czego najważniejsze z nich to ERIFF, BIG Info Monitor oraz KRD.

Komornicy

Zalecamy także kontakt z kancelariami komorniczymi które mogły potencjalnie prowadzić przeciwko nam egzekucje. Będą to kancelarie działające w obszarze naszego aktualnego lup poprzedniego miejsca zamieszkania. Dopuszczalny jest kontakt telefoniczny lub pisemny. Pisemnie wystarczy powołać się na następującą treść:

Ja niżej podpisany …. PESEL … wnoszę o udzielenie informacji, czy wobec mojej osoby toczyły się albo toczą się jakiekolwiek postępowania egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym … działającym przy Sądzie Rejonowym w … wraz z podaniem sygnatur spraw, sądów które wydały tytuły wykonawcze na podstawie których prowadzone są postępowania egzekucyjne.