Czym się zajmuje radca prawny?

Chciałbym przybliżyć wszystkim to kim jest radca prawny i jak pracuje. Okazuje się bowiem, że ludzie w większości przypadków nie wiedzą czym zajmuje się radca prawny. Aby zwiększyć Państwa świadomość pokuszę się o krótkie przedstawienie portretu radcy prawnego.

Radca prawny to profesjonalny prawnik. Tak samo jak adwokat, może reprezentować swoich klientów przed sądem. Zarówno w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Może występować przed wszystkimi sądami, również przed Sądem Najwyższym. To nasz główny atut. Możliwość reprezentacji przed sądami. Na rozprawach radca występuje w todze, której żabot jest koloru niebieskiego.

Oprócz chodzenia do sądów radcowie prawni zajmują się udzielaniem porad prawnych. Zwykle porady udzielane są na spotkaniach. Radcowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy więc Klient korzystający z takiej pomocy może być pewien dyskrecji. Podobnie ma się sprawa z bezstronnością radcy prawnego, który nie poprowadzi sprawy jeśli występuje konflikt interesów. Są to fundamenty pracy radcy prawnego i jego święte obowiązki. Za ich nieprzestrzeganie grozi utrata uprawnień do wykonywania zawodu.

Radcowie prawni zajmują się także analizowaniem oraz tworzeniem umów oraz innych aktów prawnych. Mogą to być dla przykładu wszelkiego rodzaju regulaminy, statuty, uchwały i inne dokumenty wymagające znajomości mechanizmów prawnych i procedur. Wykorzystują to często przedsiębiorcy dla których solidna umowa to gwarancja bezpieczeństwa.

Ostatnim przykładem działalności radcy prawnego jest sporządzanie opinii prawnych. Na życzenie Klienta radca prawny sporządza pisemną opinię która odpowiada na postawione wcześniej tezy. Często opinie prawne sporządzane są w prawie podatkowym, gdzie zawiłość przepisów wymaga głębokiej analizy oraz umijętności ich właściwej interpretacji.

Generalnie radcowie prawni, tak jak adwokaci, to profesjonalni prawnicy prowadzący Kancelarie. Różni nas kolor żabotu u togi, program szkolenia na aplikacji oraz dorobek historyczny. W pozostałym zakresie robimy to samo co adwokaci. Jesteśmy po to by pomagać i rozwiązywać problemy.