„Oddasz jak będziesz miał…”

Ustawodawca w Kodeksie Cywilny przewidział sytuacje, w których termin zwrotu pożyczki nie został określony, a właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianej przez nas sprawie. Strony zawierając umowę pożyczki nie określiły bowiem terminu jej zwrotu. Z tego rodzaju zachowaniami mamy do czynienia dość często kiedy to kwota pożyczki jest niska lub kiedy umowa ta zawierana jest między bliskimi sobie osobami, które zazwyczaj darzą się zaufaniem.

Kilka dni temu napisała do mnie Pani Gosia, która od dłuższego czasu próbuje odzyskać swoje pieniądze. Mianowicie, dwa lata temu pożyczyła ona swojej przyjaciółce 3000 zł. Obie Panie ustaliły, że przyjaciółka Pani Gosi odda „jak będzie miała”. W domyśle jednak pożyczka ta miała mieć charakter krótkoterminowy bowiem kłopoty finansowe przyjaciółki miały się niedługo skończyć, a jej mąż właśnie znalazł nową pracę. Od pożyczki minęły jednak już dwa lata, a Pani Gosia wciąż nie odzyskała pieniędzy. Prosząc o ich zwrot słyszy tylko: „Nie mam jeszcze tych pieniędzy więc nie mogę Ci ich oddać.” Co może więc w tej sytuacji zrobić Pani Gosia?

W takim przypadku ustawodawca nakazuje Wierzycielowi, czyli dającemu pożyczkę, dokonać tzw. wypowiedzenia umowy pożyczki. Oznacza to, że Wierzyciel powinien skonstruować pismo, w którym powinien zawrzeć słowa (bądź ich synonimy): „dokonuję wypowiedzenia umowy pożyczki X, zawartej w dniu XYZ”. Pismo to może ograniczać się właściwie do tego sfomułowania. Należy je podpisać własnoręcznie, opatrzyć datą, a następnie wysłać do pożyczkobiorcy listem poleconym za potwierdzeniem nadania. Potwierdzenie to należy zatrzymać, bowiem pozwoli nam ono monitorować doręczenie przesyłki do rąk adresata oraz ostatecznie ustalić datę tego doręczenia. Dlaczego tak ważna jest ta data? Od otrzymania przez pożyczkobiorcę w/w wypowiedzenia umowy pożyczki ma 6 tygodni by dokonać jej zwrotu. Jeżeli tego nie zrobi, od dnia następnego po jego upływie możemy zacząć naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

Nierzadko jednak dłużnik po otrzymaniu niniejszego wypowiedzenia dokona zwrotu pożyczki bądź podejmie próbę rozwiązania sprawy w sposób polubowny, który czasami warto wykorzystać nim podejmie się decyzje o skierowaniu sprawy do sądu. Wypowiedzenie umowy pożyczki jest jednak elementem niezbędnym niezależnie od tego czy sprawę skierujemy na drogę sądową czy też nie.

O tym jednak co zrobić kiedy wypowiedzenie umowy pożyczki nie przyniosło pożądanego efektu opowiem w jednym z kolejnych artykułów.