Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych

Czy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ?

Regulacje Kodeksu spółek handlowych przewidują dwie grupy spółek. Do pierwszej z nich, a więc spółek osobowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowa – akcyjna. Natomiast drugą grupę tworzą spółki kapitałowe, a tj.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółka akcyjna. Niemniej jednak regulacje prawne przewidują znacznie większy zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych.

Czytaj dalej