Czy spółkę jawną można rozwiązać bez likwidacji?

Rozwiązanie spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej powinno nastąpić gdy zaistnieje jakakolwiek przyczyna  rozwiązania spółki. Jej celem ściągnięcie wierzytelności, spieniężenie jej majątku oraz zakończenie bieżącej działalności spółki. Niniejszy artykuł przedstawi podstawowe informacje dotyczące rozwiązania spółki bez konieczności jej likwidacji. Informacje te są szczególnie istotne z perspektywy wspólników, którzy chcąc w sprawny sposób zakończyć działalność spółki jawnej.

Czytaj dalej