Koronawirus – zmiany dla pracowników

Praca zdalna, prawo do wynagrodzenia, zasiłek opiekuńczy

Uchwalona w dniu 2 marca 2020 r. specjalna ustawa ws. walki z koronawirusem określa m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Ustawa określa także zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Występowanie zagrożenia epidemicznego i wprowadzenie nowych  regulacji prawnych bezpośrednio dotyka pracowników oraz pracodawców.

Czytaj dalej