Czy trzeba przeprowadzać sprawę spadkową?

Po śmierci spadkodawcy, w interesie jego spadkobierców jest przeprowadzenie „sprawy spadkowej”. Jednym z podstawowych rodzajów takich spraw jest sprawa o stwierdzenie nabycia  spadku. Wiąże się to z przeprowadzeniem postępowania sądowego oraz uzyskaniem stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do dziedziczenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z doniosłości oraz znaczenia tego procesu. Postaram się przybliżyć to zagadnienie w krótki i przystępny sposób. Wyjaśnię jak załatwia się taką sprawę, gdzie należy się zgłosić, ile to kosztuje oraz kto jest uprawniony do wszczęcia takiej sprawy.

Istota SNS

Stwierdzenie nabycia spadku (SNS) to potoczna nazwa postanowienia wydawanego przez sąd w sprawie spadkowej. Postanowienie takie wydaje się po ustaleniu kto nabywa spadek należący do spadkodawcy. Jest to zatem formalne potwierdzenie praw określonych osób do majątku po zmarłym. Najważniejszym celem takiej sprawy sądowej jest uzyskanie dokumentu z którego wynika prawo do przedmiotów majątkowych należących do spadku. Taki dokument pozwala legitymować się tym prawem przed osobami trzecimi, sądami i urzędami. Np. jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to aby móc ją sprzedać najpierw należy wykazać prawo własności do niej. I właśnie owo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku będzie potwierdzało, że w drodze dziedziczenia dana osoba nabyła własność nieruchomości.

Sąd właściwy

Sadem właściwym do rozstrzygnięcia tej sprawy będzie sąd rejonowy, w obrębie którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli zaś jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić to właściwy będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Ostatecznie, jeśli przy pomocy w/w reguł nie można ustalić właściwego sądu do rozstrzygnięcia omawianej sprawy, sądem tym będzie sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Opłata od wniosku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wszczynane jest na wniosek. Wniosek może złożyć każdy kto „ma w tym interes”. Innymi słowy uprawnienie takie posiada nie tylko spadkobierca czy zapisobierca, ale także np. wierzyciel spadkodawcy. Od takiego wniosku koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł. Dowód uiszczenia opłaty załącza się do wniosku. Opląty można dokonać za pomocą przelewu bankowego jak również w kasie sądu.

Czy trzeba przeprowadzić sprawę spadkową? Nie. Prawo nie nakłada takiego obowiązku. Złożenie wniosku w sądzie jest naszym uprawnieniem a nie obowiązkiem. Czasem jednak jest to niezbędne aby móc rozporządzać majątkiem spadkowym, tak jak we wspomnianej sytuacji sprzedaży nieruchomości.