Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

W tym wpisie wyjaśniam co zrobić w sytuacji kiedy kupiliśmy samochód który okazał się zepsuty. Omówię ten problem na przykładzie gdzie sprzedawcą jest firma np. komis lub salon a kupującym Jan Kowalski jako osoba prywatna. W tym układzie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące praw konsumentów.Co zrobić gdy okaże się że zakupiony przez nas samochód ma wady, o których nie zostaliśmy poinformowani? Jakie mamy uprawnienia? Czy możemy żądać zwrotu pieniędzy? Czy sprzedawca może się nie zgodzić z naszymi pretensjami?

W takiej sytuacji najprościej mówiąc trzeba złożyć reklamację. Innymi słowy należy zgłosić sprzedawcy nasze żądania. A tymi żądaniami mogą być między innymi:

  • naprawa lub wymiana auta
  • odstąpienie od umowy, innymi słowy zwrot pieniędzy
  • obniżenie ceny

Naprawa lub wymiana

Jeśli nasz nowo kupiony samochód ma wady możemy żądać jego naprawy lub wymiany. Jeśli w ogóle pierwszy raz zgłaszamy reklamację to ruch jest po stronie sprzedawcy. Sprzedawca bowiem może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawić lub wymieni nasz pojazd, choćbyśmy sami żądali zwrotu pieniędzy. Dopiero jeśli jego naprawa albo wymiana będzie nieskuteczna lub w ogóle do niej nie dojdzie, możemy skorzystać z dalszych uprawnień takich jak odstąpienie od umowy lub żądanie obniżenia ceny.

Odstąpienie od umowy

Abyśmy mogli odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy wada musi być istotna. Wada istotna to wada mające kluczowe znaczenie dla przeznaczenia naszego pojazdu. O wadzie istotnej będzie można powiedzieć np. w sytuacji kiedy nasz samochód nie odpala, nie jeździ itp. Odstąpienie powoduje, że powinniśmy oddać sprzedawcy auto zaś on powinien oddać nam pieniądze. W razie odstąpienia możemy dochodzić również odszkodowania, czyli np. kosztów niezbędnych opinii rzeczoznawcy którego wynajęliśmy do naszej sprawy.

Obniżenie ceny

Żądanie obniżenia ceny powoduje, że auto zostaje u nas zaś sprzedawca powinien oddać nam tylko część zapłaconych pieniędzy. Polega to na porównaniu wartości pojazdu z wykrytymi wadami do wartości pojazdu bez wad. Tę różnicę stanowi właśnie kwota do obniżenia. Najlepiej zgłaszać takie żądanie jeszcze przed dokonaniem napraw u innego fachowca. Jeśli dokonaliśmy już naprawy to nie żądamy wówczas obniżenia ceny lecz odszkodowania za poniesione koszty.

Podsumowanie

Przedstawione zagadnienia to oczywiście najprostszy zarys przysługujących nam uprawnień reklamacyjnych. Należy je zgłaszać pisemnie w ciągu dwóch lat od zakupu. Jeśli w terminie 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do naszej reklamacji uznaje się że ją zaakceptował. Uprawnień o których mowa nie da się wyłączyć, obowiązują one nawet gdyby w umowie było napisane że strony zgadzają się na ich niestosowanie. Zwykle sprzedawca kwestionuje naszą reklamację a czasem próbuje grać na czas. Dochodzenie roszczeń nie zabrania nam używania pojazdu jednak powinniśmy dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty. Kontakt z naszym sprzedawcą powinien byś sformalizowany. Nie załatwiajmy niczego „na gębę” bowiem później mogą być problemy z udowodnieniem jak naprawdę było.