Prawnik procesowy – radca prawny

Często Klienci są zaskoczeni, że radcowie prawni mogą występować w sprawach sądowych tak jak adwokaci. Uznałem więc, że należ propagować nasz zawód i uświadamiać ludzi czym zajmuje się radca prawny. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego, my radcowie, chodzimy także na rozprawy sądowe. W trakcie tych rozpraw jesteśmy zobowiązani do noszenia togi (jak na zdjęciu), która ma wyróżniać nas spośród innych uczestników postępowania. Należy zatem powiedzieć głośno i stanowczo, że radca prawny to także prawnik od spraw sądowych.