Nazywam się Robert Kucharski i jestem radcą prawnym. Oferuję profesjonalne usługi prawne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Moja oferta skierowana do przedsiębiorców obejmuje bieżące doradztwo prawne a także prowadzenie spraw sądowych. Zajmuję się także sporządzaniem i opiniowaniem umów handlowych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów dla firm, jak również wdrażaniem RODO.

Moja oferta obejmuje przede wszystkim:

Udzielanie porad prawnych.

Klient na spotkaniu w mojej Kancelarii przedstawia swoją sytuację związaną z jego firmą. Dokonuję analizy dokumentów oraz ustalam możliwe scenariusze i sposoby poprowadzenia sprawy. Dzięki temu Klient otrzymuje profesjonalną pomoc i może podjąć właściwą decyzję dla swojej firmy.

Prowadzenie spraw sądowych.

Reprezentuję Klientów w sprawach sądowych związanych z prowadzeniem firmy. Najczęściej są to sprawy dotyczące zaległości w płatnościach, sprawy pracownicze a także sprawy cywilne i administracyjne. Sporządzam wszelkie wnioski i pozwy i reprezentuję Klienta na rozprawie sądowej.

Sporządzanie projektów umów i aktów prawnych.

Oferta obejmuje sporządzanie jak również opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, dokumentów i innych aktów prawnych. Klient może skonsultować zaproponowane przez swojego kontrahenta zapisy umowy i zweryfikować je pod względem bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Taka usługa pomaga na minimalizację ryzyka podpisania niekorzystnego kontraktu handlowego i straty kapitału. Poza tym, zajmuję się także sporządzaniem regulaminów wewnętrznych takich jak np. regulamin funkcjonowania zarządu lub rady, a także regulamin pracy czy regulamin sklepu internetowego.

Sporządzanie i wdrażanie RODO.

Dokumentacja RODO jest niezbędna w każdej firmie i zapewnia bezpieczeństwo. Każdy przedsiębiorca powinien mieć wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Oferuję pomoc w procesie wdrażania jak również sporządzanie pełnej dokumentacji w tym zakresie. Prowadzę także szkolenia dla kadr i pracowników firm na których objaśniam jak należy w praktyce stosować zapisy i procedury RODO.

Zakładanie i likwidacja firmy

Zakładanie i likwidacja jednoosobowej działalności, spółki jawnej lub spółki z o.o. czy akcyjnej są procesami sformalizowanymi, które wymagają odpowiedniego przygotowania. Każda z form prowadzenia firmy różni się pod względem jej zakładania i likwidacji. Prawo przewiduje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej a tym samym nakłada na właścicieli i wspólników odmienne obowiązki w tym względzie. Moja pomoc polega na kompleksowym przygotowaniu procesu tworzenia jak również likwidacji firmy. Oferta jest skierowana do wszystkich osób związanych z działalnością gospodarczą. Pomoc obejmuje, poza opisanym powyżej zakresem, także sprawy takie jak:
  1. Rejestracja spółki z o.o.
  2. Zmiany w KRS.
  3. Uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji.
  4. Sprawy pracownicze.
  5. Sprawy podatkowe.
  6. Windykacja należności.
  7. Przekształcanie spółek.
  8. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
  9. Sukcesja firm rodzinnych.
Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego, gdzie dokonuję wstępnej analizy sprawy. W niektórych sprawach istnieje możliwość pomocy osobom z całej Polski. Wszelka korespondencja jest wówczas przekazywana drogą elektroniczną zaś kontakt bezpośredni wykonywany telefonicznie.