Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dzisiejsza wokanda na krakowskim Rejonie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Niestety nie udało się na pierwszej rozprawie. Uczestnik nie odbiera korespondencji i teraz będzie go szukać Policja. Jeśli nie ustalimy jego miejsca zamieszkania to będziemy musieli powołać kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Staje się on wówczas przedstawicielem ustawowym osoby którą zastępuje. Jego rola jednak to nie tylko odbieranie korespondencji.

Taki kurator jest uprawniony i zobowiązany do podejmowania wszelkich czynności procesowych związanych z daną sprawą, zmierzających do obrony praw tej osoby (por. wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 262/17). Powinien zajmować stanowisko co do żądań przeciwnika, składać wnioski i oświadczenia, uczestniczyć w rozprawach, podczas których przeprowadzane są dowody i roztrząsane ich wyniki, wnosić w razie potrzeby środki odwoławcze (por. postanowienie SN z 14.04.2016 r., IV CSK 412/15.). Dla nas na tym etapie najważniejsze jest by doręczyć wniosek, i po to też taki kurator nam będzie potrzebny.

#praworodzinne #władzarodzicielska #prawnik #prawo #pomocprawna #kobieta #dziecko #adwokat #radcaprawny #krakow


[ad_2]

Source