Dowiedz się czy Ci się należy

Od sprawcy wypadku możemy domagać się pełnej rekompensaty poniesionej przez nas szkody. Jeśli sprawca miał opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) to możemy sprawę kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela. Za doznane cierpienia, straty i uszczerbek możemy domagać się  m.in. naprawienia szkody, zadośćuczynienia, renty, zwrotu kosztów leczenia, utraconych dochodów. Więcej na ten temat rodzaju i wysokości świadczeń znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Ofiary wypadków najczęściej doznają obrażeń w postaci rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu oraz uszkodzeń ciała. Zgodnie z prawem za wyżej wymienione straty można domagać się pieniężnej rekompensaty. Nadto, poszkodowany może domagać się od sprawcy zapłaty korzyści które przepadły w wyniku wypadku.

Osoby które mogą domagać się odszkodowania to m. in. kierowcy, pasażerowie, rowerzyści i piesi. W wyniku wypadku i doznania uszczerbku na zdrowiu można domagać się szeregu świadczeń. Zgodnie z Kodeksem cywilnym świadczenia te to m. in.:

  • Zwrot poniesionych kosztów za leczenie, rehabilitację, opiekę, dojazd do szpitali, przychodni, na zabiegi (dotyczy to również osób najbliższych poszkodowanego).
  • Zadośćuczynienie za doznane cierpienia i krzywdę – czyli za ból i inne negatywne odczucia oraz uszczerbek na zdrowiu
  • Wyrównanie różnicy miedzy zarobkami osiąganymi przed wypadkiem i po nim.
  • Renta wyrównawcza tj. pieniądze na zwiększone potrzeby w tym na przygotowanie do innego zawodu.

Wyliczenie dokładnej kwoty odszkodowania jest często niemożliwe, bowiem zależy od ustalonego w procesie uszczerbku na zdrowiu. Jednakże fachowa pomoc prawnika pozwala na ustalenie wysokości świadczenia z dużym stopniem prawdopodobieństwa. W ramach pomocy prawnej z zakresu odszkodowań udzielam bezpłatnej wstępnej analizy prawnej. Pomoc ofiarom wypadków obejmuje wszelkie aspekty z nim związane. Są to często sprawy poboczne związane z ZUS, a także sprawy karne i spadkowe.