Nazywam się Robert Kucharski i jestem radcą prawnym. Na co dzień zajmuję się tematyką antywindykacji i pomagam ludziom w rozwiązywaniu problemów związanych z zadłużeniem. Jako profesjonalny prawnik prowadzę także sprawy sądowe o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Występuję również w sprawach komorniczych gdzie pomagam dłużnikom i reprezentuję ich interesy. Pomagam negocjować ugody oraz doradzam Klientom przy restrukturyzacji ich zadłużenia.

Moja oferta obejmuje przede wszystkim:

Udzielanie ustnych porad prawnych.

Klient na spotkaniu w mojej Kancelarii przedstawia swoją sytuację. Dokonuję analizy dokumentów oraz ustalam możliwe scenariusze i sposoby poprowadzenia sprawy. Klient otrzymuje profesjonalną pomoc i może podjąć właściwą dla siebie decyzję.

Prowadzenie spraw sądowych.

Reprezentuję Klientów w sprawach w których zostali pozwani przez firmy windykacyjne i nie tylko. Sporządzam sprzeciwy od nakazów zapłaty wydawanych przez sądy rejonowe, okręgowe a także e-sąd z siedzibą w Lublinie.

Prowadzenie spraw egzekucyjnych.

W imieniu Dłużników nawiązuję kontakt z Komornikami i kontroluję postępowanie egzekucyjne. Pomagam chronić majątek Klienta w trakcie egzekucji a także doradzam jak bezpiecznie postępować w trakcie wszczętej egzekucji.

Negocjacje i restrukturyzacja zadłużenia.

Podejmuję rozmowy z wierzycielami w celu zawarcia ugody. Reprezentuję Klientów w rozmowach prowadzonych poza postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi. Reprezentuję Klientów m.in. przed bankami, instytucjami finansowymi, firmami pożyczkowymi i firmami windykacyjnymi. Moje działania mają na celu umożliwienie Dłużnikowi spłacania długu w sposób bezpieczny i kontrolowany.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Reprezentuję Klientów w sprawach sądowych o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to sposób na redukcję postępowań komorniczych oraz systematyczne oraz spokojne spłacanie zadłużenia. Sporządzam wniosek do sądu wraz z niezbędnymi załącznikami. Reprezentuję Klientów na rozprawie w sądzie w trakcie przesłuchania.   Oferta jest skierowana do wszystkich osób które potrzebują pomocy w sprawach swojego zadłużenia. Pomoc obejmuje, poza opisanym powyżej zakresem, także sprawy takie jak:
  1. Uchylanie wadliwie doręczonych nakazów zapłaty.
  2. Wstrzymywanie egzekucji.
  3. Odzyskiwanie niesłusznie ściągniętych długów.
  4. Anulowanie przedawnionych długów.
  5. Pomoc w ustaleniu faktycznego zadłużenia.
  6. Analiza akt sprawy komorniczej i sądowej.
Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego, gdzie dokonuję wstępnej analizy sprawy. W niektórych sprawach (np. anulowanie przedawnionego długu, uchylenie nakazu zapłaty) istnieje możliwość pomocy osobom z całej Polski. Wszelka korespondencja jest wówczas przekazywana drogą elektroniczną zaś kontakt bezpośredni wykonywany telefonicznie.